Ta strona wykorzystuje pliki cookies ("ciasteczka"). Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Legion Maryi

                                                     

 

                                               

 

Prezydium Legionu Maryi pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Lublinie liczy 13 członków aktywnych i 18 członków pomocniczych. Spotkania odbywają się w salce legionowej. Członkowie aktywni uczestniczą w spotkaniach co tydzień, w poniedziałek o godz. 18.45 po Mszy św. wieczornej. Wspólne spotkania wszystkich legionistów - aktywnych i pomocniczych, mają miejsce w pierwszą sobotę każdego miesiąca po Mszy św. do Niepokalanego Serca Maryi i nabożeństwie wynagradzającym. Wszyscy członkowie naszego Prezydium spotykają się również w okresie Bożego Narodzenia na opłatku legionowym oraz 16 listopada w święto patronalne naszego Prezydium. Legioniści uczestniczą także w uroczystościach organizowanych przez Kurię Legionu Maryi w Lublinie, np. Acies - największa uroczystość LM, podczas której wszyscy członkowie odnawiają akt osobistego ofiarowania się Matce Bożej; zloty generalne, dni skupienia.

 

 

Członkowie Prezydium (2019r.):

Kierownik duchowy - ks. Zygmunt Żaczek SCJ

W wyborach dnia 12.02.2019 r. w skład zarządu prezydium weszli:
Prezydent          - Maria Stefańczyk
Wiceprezydent   - Irena Kopyść
Sekretarz           - Ewa Choniawko
Skarbnik             - Alicja Popieko

Członkowie aktywni:

MARIA Cękalska, EWA Choniawko, EWELINA Erdman, GENOWEFA Kaczor, IRENA Kopyść, EWA Łyjak, JOLANTA Kaszyńska-Mrowca, SYLWIA Kleszcz, JADWIGA Musur, ALICJA Popieko, MARIA Stefańczyk, ANNA Woźniak i PIOTR Zawadzki.

Członkowie pomocniczy:

BOGUMIŁA Adach, MODESTA Bednarowska, KAZIMIERA Czajcińska, STANISŁAW Dobner, EUGENIA Gajos, RAFAŁ Gajos, JÓZEF Jewstafiew, KRYSTYNA Kruk, ALICJA Łapa, KRYSTYNA Olbromska, HIERONIMA Pawłowska, WIESŁAWA Rudzińska, ZBIGNIEW Rudzki, IRENA Salata, BEATA Szymura, JOLANTA Tomasiak, HELENA Tryk, EWA Woźniacka.

Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej, wspieranie Kościoła na polu ewangelizacyjnym i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską w duchu zawierzenia i pod przewodnictwem Najświętszej Maryi Panny.

Członkiem Legionu Maryi może być każdy katolik, prowadzący życie chrześcijańskie, który z miłości do Jezusa i Maryi gotowy jest wypełnić obowiązki wynikające z przynależności do Legionu.

Wszystkich chętnych, którzy trwają  w pobożności Maryjnej i  pragną rozwijać duchowość Maryjną i z Maryją zdobywać świat dla Chrystusa, nieść miłość tam gdzie jej nie ma, zapraszamy do Legionu Maryi w naszej sercańskiej Parafii.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

HISTORIA

Powstał w Irlandii, w Dublinie, 7 września 1921r. Założycielem jest Irlandczyk Frank Duff (1889-1980), działacz w dziele apostolatu świeckich. Do końca swego życia przewodził z ogromnym zaangażowaniem Legionowi na całym świecie. Jako obserwator świecki brał udział w Soborze Watykańskim II. Od czerwca 1996r. trwa jego proces beatyfikacyjny.

W Polsce Legion Maryi rozpoczął swoją działalność w 1948 roku dzięki inspiracji brata Anatola Kaszczuka (1912-2005), świeckiego apostoła, który wcześniej był żołnierzem w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie i w Irlandii zapoznał się z ideą Legionu Maryi. Niedługo potem Legion Maryi, ze względu na prześladowania w okresie stalinowskim, musiał zawiesić swoją działalność w Polsce. Próby reaktywowania stowarzyszenia zaczęto podejmować w latach 70-tych, kiedy powstały pierwsze prezydia w Katowicach i sąsiednich diecezjach. Jednak dopiero w latach 80-tych na życzenie Ojca Świętego Jana Pawła II nastąpił renesans Legionu Maryi w Polsce. W kilku diecezjach powstało wiele kół Legionu dzięki działalności Polaków i Irlandczyków, a szczególnie dzięki zaangażowaniu Clair Conolly z Irlandii, animatorki tego dzieła. Założyła ona liczne grupy i ośrodki Legionu w archidiecezjach warszawskiej, lubelskiej oraz pojedyncze grupy w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. W ostatniej dekadzie XX wieku nastąpił szybki wzrost liczby prezydiów w Polsce.

26 listopada 1999r. w Częstochowie podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski powołano Ogólnopolskiego Opiekuna LM - ks. bp. Romana Marcinkowskiego z Płocka oraz Ogólnopolskiego Kierownika Duchowego LM - ks. dr Janusza Węgrzeckiego z Warszawy.

W naszej archidiecezji Legion Maryi powstał 20 maja 1986r. – Prezydium pw. Matki Bożej Płaczącej przy Parafii Katedralnej.

W naszej parafii Legion Maryi powstał  30 w października 1997r. z inspiracji ks. proboszcza Stefana Zabdyra SCJ. Od tego dnia w parafii Dobrego Pasterza w Lublinie rozpoczęło działalność Prezydium Legionu Maryi, które przyjęło za patronkę Matkę Bożą Ostrobramską. Kierownikiem duchowym Prezydium został ks. Krzysztof Paluch SCJ, a prezydentem Ewa Sokołowska. Prezydium ogółem liczyło 6 członków.

30 sierpnia 1998r. został wykonany i poświęcony sztandar legionowy.

CELE I ZADANIA

Celem Legionu Maryi jest uświęcenie jego członków, przez modlitwę i czynną współpracę w dziele Maryi i Kościoła pod przewodnictwem kapłana. Ruch jest do dyspozycji biskupa diecezjalnego i księdza proboszcza jako praktyczna pomoc duszpasterska w każdej pracy społecznej. Legion dąży szczególnie do zgłębienia wielkiej pokory, doskonałego posłuszeństwa Maryi, do naśladowania jej anielskiej łagodności i nieustannej modlitwy, do praktykowania Jej wszechstronnego umartwienia, nieskalanej czystości i bohaterskiej cierpliwości, do zdobycia Jej niebiańskiej mądrości i Jej miłości Boga, aż do samoofiary, ale przede wszystkim do przeżycia Jej wiary. Podstawowa pobożność Legionu odzwierciedla się w jego modlitwach. Legion jest ugruntowany na wierze w Boga i na miłości Boga do Jego dzieci. Z podporządkowania się Bogu wypływa nabożeństwo Legionu do Maryi. Legion ma nieograniczone zaufanie do Maryi, jest bowiem świadom, że moc Maryi z Bożego postanowienia, nie ma granic. On obdarzył Ją wszystkim, czym tylko mógł. Maryja otrzymała obficie to wszystko, co mogła przyjąć. Bóg uczynił Ją dla nas szczególnym narzędziem łaski. Legion jest przesiąknięty tą wiarą w pośrednictwo Maryi i tę tajemnicę uczynił przedmiotem szczególnego nabożeństwa. Obowiązkiem Legionu jest dawanie dobrego przykładu i praca dla pogłębienia czci Bogarodzicy. Legion może to osiągnąć jedynie przez swoich członków, dlatego apeluje do każdego z nich, by w tym dziele uczestniczył przez poważne rozważanie i gorliwe ćwiczenia. Ruch ten jest czynny i dlatego dociera wszędzie. Przylgnął on do Maryi i stawia sobie za zadanie wypełnić serca wszystkich braci tą miłością.

Członkowie wspólnoty szczególnie pragną naśladować pokorę Maryi, Jej posłuszeństwo, odważną i pełną oddania miłość do Boga i Jej wiarę. Najważniejsze dla legionisty są: świadome posłuszeństwo Duchowi Świętemu oraz nabożeństwo do Maryi, z którą Duch Święty działa w nierozerwalnej jedności.

Podstawową jednostką Legionu Maryi jest Prezydium. Każde Prezydium posiada jednego kapłana jako kierownika duchowego mianowanego przez ks. proboszcza. Prezydium to członkowie aktywni, których obowiązkiem jest uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach. Oprócz nich do Legionu należą członkowie pomocniczy, wspierający swą modlitwą pracę członków aktywnych. Tajemnica każdego skutecznego oddziaływania polega na stworzeniu osobistego kontaktu między ludźmi. Ma to być spotkanie w miłości i we współczuciu. Legion wzywa do służby nieograniczonej i bez zastrzeżeń. Każde zadanie, w kręgu obowiązków Legionu, musi być naznaczone wysiłkiem. Trzeba odwiedzać różnych ludzi i rozmaite miejsca, jedną pracę kończąc, a drugą podejmować. Legion wzywa do wielkiej wytrwałości, wymaga od każdej grupy i każdego członka postawy niepoddawania się kryzysom. Istotą apostolatu jest żywe zainteresowanie dobrem i działaniem Kościoła. Apostolstwo Legionu opiera się na przeświadczeniu, że Msza św. i sakramenty, które w istocie są sprawowane przez kapłana, są głównymi kanałami łask. Legioniści działając w nierozerwalnej łączności z kapłanem, starają się dopełnić jego pracę i rozszerzyć jego wpływ w życiu ludzi, tak, by wierni go przyjęli, a z nim Chrystusa. Za zgodą ks. proboszcza legioniści idą „od drzwi do drzwi”, aby w ten sposób dotrzeć do wszystkich mieszkańców parafii – wierzących i niewierzących, rodzin zaniedbanych, osób opuszczonych, chorych i samotnych. Wszystkim starają się ukazać i przekazać swoją wiarę w Jezusa i zapewnić o orędownictwie Maryi Niepokalanej. Przypominają o potrzebie modlitwy i regularnego przystępowania do sakramentów. Zachęcają do większego zaangażowania w życie parafii. We wspólnocie parafialnej legioniści prowadzą w kościele modlitwy, czuwania, różaniec, odwiedzają chorych, przygotowują ich do wizyty księdza z Sakramentami. Każde spotkanie i rozmowę starają się zakończyć wręczeniem Cudownego Medalika z wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny. Legion prowadzi apostolat w środowiskach zamkniętych, odwiedza ludzi z marginesu i prowadzi apostolat uliczny. Legion Maryi jest ruchem, który dociera do ludzi potrzebujących duchowego wsparcia niosąc im przesłanie Chrystusa i Maryi, patronce swojego ruchu powierzając swoje prace, ludzi sobie powierzonych i swoje problemy.

Kilka razy w roku ukazuje się biuletyn Legionu Maryi w Polsce „Legio Mariae”.

Oficjalna strona internetowa Legionu Maryi w Polsce – www.legionmaryi.pl

SYMBOLE LEGIONU

Vexillum Legionu Maryi jest wzorowane na signum – znaku legionu rzymskiego. Na miejscu orła, który wieńczył signum, widzimy Gołębicę – symbol Ducha Świętego. Poniżej, na poprzecznej tabliczce, umieszczony jest napis: Legio Mariae (Legion Maryi). Między tabliczką a drzewcem znajduje się owal z wizerunkiem Maryi Niepokalanie Poczętej (wzięty z awersu Cudownego Medalika). Wizerunek Maryi połączony jest z tabliczką ornamentem z róży i lilii. Drzewce umieszczone jest na globie ziemskim, który spoczywa na czworokątnej płaskiej podstawie. Całość wyraża myśl, że Duch Święty ma zdobyć świat przez Maryję i Jej dzieci.

Podstawa i kula odwzorowująca glob ziemski wykonane są z onyksu, pozostałe części z metalu. To Vexillum jest stałym i obowiązkowym elementem ołtarzyka legionowego. Ma stać na stole po prawej stronie figurki Niepokalanej.

Podczas uroczystości legionowych (Acies) i procesji używa się modelu procesjonalnego Vexillum, wykonanego na wzór modelu stołowego.

Vexillum jest znakiem rozpoznawczym Legionu Maryi, dlatego jako jego logo powinno być umieszczone na oficjalnym papierze listowym Legionu.

Model stołowy Vexillum jest prawnie chroniony i może być wykonywany jedynie za pozwoleniem Concilium.

 

Ikona Legionu to obraz namalowany przez młodego artystę z Dublina, jako dar dla Legionu Maryi. Wyraża ona jego duchowość a ponadto odzwierciedla modlitwy legionowe.

W górze obrazu przedstawiony jest Duch Święty, dawca wszelkich dobrodziejstw. Na dole widzimy glob ziemski, a wokół skupionych dobrych i złych ludzi, symbol świata dusz. Pomiędzy obu grupami stoi Maryja, Pośredniczka łask, wstawiająca się za cały świat.

Duch Święty w postaci Gołębicy ocieniający Maryję i napełniający Ją swym światłem oraz ogniem miłości Bożej to symboliczne przedstawienie modlitw wstępnych (wezwania do Ducha Świętego i Różańca). W tych modlitwach Legion czci moment Zwiastowania. Zgoda Maryi na Wcielenie uczyniła Ją Matką Boga i Matką łaski Bożej. Legioniści wiążą się z Maryją łańcuchem różańcowym, biorąc sobie do serca słowa papieża Piusa IX.: „Dajcie mi armię odmawiających różaniec, a zdobędę świat”.

Znajdujemy tu również nawiązanie do Zesłania Ducha Świętego, o które Maryja modliła się wraz z apostołami. Przez widzialne znaki Duch Święty napełnia Kościół apostolskim ogniem, który ma odnowić oblicze ziemi.

Postać Maryi zgodna jest z brzmieniem antyfony o Tej, która „świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy”. Jej czoło zdobi świecąca gwiazda, która niedwuznacznie wskazuje, kto jest ową Gwiazdą Poranną, co jaśnieje od początku i zapowiada nadejście zbawienia.

Końcowe modlitwy zawarte są we wszystkich elementach obrazu. Legion ukazuje się jako nieprzejrzana armia, która pod kierownictwem swej Królowej, niosąc Jej proporzec, postępuje w szyku bojowym. Krzyż i Różaniec – tym dysponują legioniści w zdobywaniu dusz ludzkich dla Chrystusa. Modlą się oni o wiarę, która natchnie nadprzyrodzoną łaską każde pragnienie i czyn i która da im siłę podejmowania każdego trudu i ryzyka dla Chrystusa, ich Króla. Tę wiarę symbolizuje słup ognisty, który zespala serca legionistów w jedno, prowadzi ich do zwycięstwa i do krainy wieczystej obietnicy, a po drodze rozsiewa życiodajny ogień Bożej miłości. Tym Słupem Ognistym jest Maryja, która przez swą wiarę uratowała świat.

Wokół obrazu umieszczone są słowa z Kateny. Jest to symboliczne ukazanie znaczenia słowa „katena” – łańcucha jednoczącego wszystkich legionistów świata.

MODLITWY

          HYMN
          Hej w górę serca, niech brzmi pieśń
A ty ją wietrze w niebo wznieś,
Matce Kościoła u stóp złóż,
Ten skromny wieniec wiernych dusz.
          Ref. Maryjo, o Niepokalana,
Hołd składa Tobie Legion Twój,
Za nami wstawiaj się u Pana
W słoneczne dni i pośród burz.
          My Tobie chcemy wierni być,
Z Jezusem w sercu zawsze żyć,
Na tym padole pośród łez,
Jego naukę braciom nieść.
          Ref.
          A gdy przestanie serce bić,
Wiemy, że przy nas będziesz Ty,
Zawiedziesz nas do szczęścia bram,
Byśmy śpiewali w niebie tam.
          Ref. 

Modlitwy legionowe zawarte są w broszurce zwanej Tesserą; powinien posiadać ją każdy legionista. Na pierwszej stronie Tessery umieszczono obraz (ikonę) Legionu Maryi.

Łacińskie słowo Tessera oznacza „znak rozpoznawczy”, który przyjaciele przekazują sobie, by oni, a także ich potomkowie, zawsze mogli się rozpoznać. W legionie rzymskim Tessera oznaczała czworokątną tabliczkę, na której wypisane było hasło i którą podawano sobie z rąk do rąk.

Legion Maryi stosuje słowo Tessera do broszurki z modlitwami legionowymi. Ponadto wyraża ona tradycyjne treści, mianowicie:
- łączność wszystkich legionistów,
- prawdziwą dewizę Legionu, tj. jego modlitwy,
- znak jedności i ducha braterstwa pomiędzy wszystkimi legionistami, wszędzie, gdziekolwiek się znajdują.

Modlitwy legionowe wraz z Różańcem odmawiane są na każdym cotygodniowym spotkaniu a także indywidualnie przez legionistów każdego dnia.

Składają się one z trzech części: modlitw wstępnych (wezwanie do Ducha Świętego i Różaniec), kateny oraz modlitw końcowych.

 

Modlitwy wstępne

K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.

W. I odnowisz oblicze ziemi.

K. Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, Ty zesłałeś Ducha Świętego na swój Kościół, aby rozpocząć głoszenie Ewangelii. Wylej i teraz dary Twego Świętego Ducha na cały świat, aby poprzez serca wszystkich wiernych kontynuował swe dzieło. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

K. Panie, otwórz wargi moje.

W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Teraz odmawia się jedną z czterech części Różańca: radosną, światła, bolesną lub chwalebną.

K. Witaj, Królowo,

W. Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, miłosierne Twoje oczy na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

K. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K. Módlmy się. Boże, Twój Jednorodzony Syn, przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie, wysłużył nam wieczne zbawienie, spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w Różańcu Najświętszej Maryi Panny, według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli to, co one obiecują. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

K. Najświętsze Serce Jezusa,

W. Zmiłuj się nad nami.

K. Niepokalane Serce Maryi,

W. Módl się za nami.

K. Święty Józefie,

W. Módl się za nami.

K. Święty Janie Ewangelisto,

W. Módl się za nami.

K. Święty Ludwiku Mario de Montfort,

W. Módl się za nami.

K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W. Amen.

 

Katena Legionu

Antyfona

Kimże jest Ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy?

K. Wielbi † dusza moja Pana

W. I raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

K. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,

W. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte.

K. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją.

W. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

K. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.

W. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.

K. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie.

W. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Antyfona

Kimże jest Ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy?

K. O Maryjo bez grzechu poczęta,

W. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

K. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Pośredniku nasz u Ojca, który Najświętszą Maryję Pannę, Matkę swoją, dałeś nam za Matkę oraz uczyniłeś Pośredniczką między nami i Tobą, spraw, aby każdy, kto zwraca się do Ciebie z prośbą o łaskę, otrzymał wszystko za Jej pośrednictwem.

W. Amen.

 

Modlitwy na zakończenie

K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W. Amen.

K. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.

K. Matko Boża Ostrobramska,

W. Módl się za nami.

K. Święci Michale i Gabrielu,

W. Módlcie się za nami.

K. Zastępy Niebieskie, Maryjny legionie aniołów,

W. Módlcie się za nami.

K. Święty Janie Chrzcicielu,

W. Módl się za nami.

K. Święci Piotrze i Pawle,

W. Módlcie się za nami.

Panie, udziel nam wszystkim, którzy służymy pod sztandarem Maryi, tak wielkiej wiary w Ciebie i takiej ufności do Bogarodzicy, które mogą zdobyć świat dla Ciebie. Daj nam wiarę żywą, rozpaloną miłością, abyśmy umieli czynić wszystko z czystej miłości ku Tobie, a także widzieć Ciebie i służyć Tobie w naszych bliźnich.

Daj nam silną, niewzruszoną wiarę, byśmy w niej wytrwali niezachwiani i mocni pośród krzyży, trudów i wszystkich niepowodzeń, które niesie życie.

Daj nam odważną wiarę, która będzie nas przynaglała, abyśmy bez ociągania podejmowali wielkie zadania dla Boga i dla ratowania dusz.

Daj nam taką wiarę, która stanie się Słupem Ognistym naszego Legionu. Niech ona jednoczy i zwarcie prowadzi naprzód nasz Legion oraz wszędzie zapala ogień Bożej miłości. Niech oświeca pogrążonych w ciemności i w mrokach śmierci. Niech rozpala oziębłych i ożywia pozostających w śmierci grzechu.

Daj nam wiarę, która będzie kierować nasze kroki na drogę pokoju. Spraw, by nasz Legion, po wielkim zmaganiu tego życia, bez żadnych strat, znalazł się w królestwie Twojej miłości i chwały. Amen.

K. A dusze zmarłych legionistów i dusze wszystkich zmarłych wiernych, przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.

W. Amen.

K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W. Amen.

WYDARZENIA